nl
en

Monster van Nes / Nes Bicycle Tunnel, N241 Schagen / Commission / 2014 - 2017 / province of Noord-Holland

De Nes bij Schagen is een dijk met een weg erop die ter hoogte van Schagen een provinciale weg (N241) kruist. Bij deze locatie is recent veel nieuwbouw gepleegd. Daarom en omdat er veel fietsverkeer van de Nesdijk komt, bleek een fietstunnel hard nodig.

 

Een Nes is een landtong die bij verschillende waterstanden droog blijft. Het is dus van oudsher een plek voor bewoning. Om die reden zijn dit soort locaties interessante archeologische plekken.

 

Met zijn werk Monster van Nes in de fietstunnel wilde Michiel Kluiters een bijzonder monument oprichten voor dit gebied. Het bestaat uit een verzameling bodemvondsten uit de omgeving van de N241. Dertig van deze voorwerpen liet hij heel precies reproduceren in gekleurd beton. Elk voorwerp kreeg een andere tint en werd ook sterk uitvergroot, waarna het op een van de tunnelwanden werd gemonteerd. Als hoogreliëfs hangen de voorwerpen aan de muur, maar het lijkt alsof ze slechts gedeeltelijk door het muurvlak steken. Alsof ze nog in de grond vastzitten.

 

Door de manier waarop ze zijn uitgevoerd zou je ze willen aanraken. Want door de sterke uitvergroting worden ze heel ruimtelijk en worden de details en oneffenheden goed zichtbaar. Ook de verschillende kleuren dragen daartoe bij. Kluiters: “Het beton is door en door gekleurd door er pigment aan toe te voegen. Maar de kleuren zijn terughoudend, het moest geen Efteling worden. Door dit pigmenteren krijg je een kleurintensiteit die ik heel mooi vind. En het heeft dezelfde matte uitstraling en ‘huid’ als de betonnen wand.”

 

Op foto’s van archeologische vondsten is er vaak een maataanduiding te zien. Meestal is dat een liniaal of een jalon (een stok met rood-witte vlakken). Daarom zijn op de wand tegenover de voorwerpen speciale meetlatten geplaatst. Ze geven licht en tonen de oorspronkelijke maat van de bodemvondsten. Erop staat ook in beknopte beschrijvingen wat elk voorwerp voorstelt, waar en wanneer het is gevonden en van wanneer het dateert.

 

Om het werk te maken had hij de hulp nodig van bewoners en andere betrokkenen. Via de website www.monstervannes.nl konden zij hun zelf gevonden bodemvondsten presenteren.

 

Monster van Nes vertelt via de voorwerpen over allerlei tijden en gebeurtenissen die aan het gebied van de N241 zijn verbonden. Tegelijkertijd gaat het ook over de vernieuwing van de weg, omdat de opgravingen mogelijk zijn dankzij de werkzaamheden rond de wegverbreding.