nl
en

Partition / 2015 / solo exhibition / Ellen de Bruijne Projects / Amsterdam

 

Partition is een nieuwe ruimtelijke installatie die ontstaan is naar aanleiding van een opdracht voor de nieuwe gevangenis in Zaandam.

Voor deze opdracht was Kluiters gevraagd een artistieke oplossing te vinden voor een praktisch probleem - het controleren van het uitzicht en de zichtlijnen op verschillende binnenplaatsen. De gedetineerden hebben geen toegang tot deze ruimtes maar de ramen van hun cellen kijken er wel van alle kanten op uit. De uitdaging was de gedetineerden een zo ruimtelijk mogelijk uitzicht te geven zonder de mogelijkheid te bieden tot potentieel gevaarlijk oogcontact.

 

Vijf objecten verdelen de galerie ruimte. Ieder object herhaalt de vorm van een hoek bezien vanuit verschillende hoeken. De sterk aangezette perspectieflijnen leiden het oog naar verschillende doodlopende hoeken waaruit ontsnappen onmogelijk is.

 

Een tweede werk, Study Model for Folded Architecture, is een gevouwen model van een architecturale ruimte. Het uitgangspunt is de ruimte van een gang, waarin door vouwen de plaats van verticale posities is geheroriënteerd en er vele hoeken zijn ontstaan. In een voorbeeld van gevouwen architectuur wordt de ruimte van de gang een kader voor de verhoudingen van het menselijk lichaam, wat gebruikt kan worden als oriëntatiepunt maar ons tegelijkertijd verwart.

 

Als we ons lichaam voor ons zien in deze complexe ruimte dan zou dat betekenen dat vloeren muren worden, plafonds kantelen en tot grote verwarring over de beweging, het ritme en de ervaring van ons lichaam leiden. Wat zouden we zien? Waar zouden we ons bevinden? In een gevouwen wereld wordt onzekerheid een nieuwe vorm van ruimte.